GC Saliva Check  Mutans Kit

GC Saliva Check Mutans Kit

GC’den Saliva-Check Mutans: Yüksek düzeylerdeki streptococcus mutans’ın hızlı teşhisi için klinik içi test

Güvenlik Bilgi Formu için tıklayınız.

 

Endikasyonlar;
Test yapılacak kişiler
• Yeni hastalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar
• Düşük tükürük akışı sebebiyle düşük seviyede doğal ağız
koruması olan hastalar
• Asidik diyetleri, düşük ağız pH seviyeleri olan veya sıklıkla
fermente edilebilir karbonhidratlar tüketen hastalar
• Daha yüksek kök yüzeyi çürüğü riski nedeniyle hali hazırda
periyodontal tedavi gören hastalar
• Kapsamlı bir restorasyon tedavisinden önce hastada
kavitelerin tekrar oluşmasını önlemek için
• Bulaşmayı önlemek için yakında anne baba olacaklar veya
küçük çocukları olanlar

 

Avantajları;
• Özel bir ekipman kullanmadan sadece 15 dakikada hazır
olan sonuçlar
• İki monoklonal antikor kullanarak sadece Streptococcus
Mutans’ı belirler ve diğer bakteri türleriyle ilgilenmez
• Düşük tükürük akım oranı veya düşük ağız pH’ı olan
hastaların asidik diyet ve sıklıkla karbonhidrat tüketme
alışkanlıkları konusunda motive edilmesine yardımcı olur

 

Ürün Paket Bilgisi;

Saliva-Check Mutans 10 test içeren kutularla gönderilir.